• PÅ STAN

Frågan: "Vad är idéhistoria?"

Åse Wergeland tog med sig reporterblocket och ställde frågan till fem personer på stan.The Fight Between Carnival and Lent (1559), Pieter Brueghel the Elder. // Foto: Gunnar Bengtsson / Unsplash

Kristina från Mölnlycke:

"Ingen aning, men jag kan tänka mig att det handlar om idéer man haft genom historien som handlar om vår utveckling."

Eva från Marstrand:

"Innovationer. När människan genom historien haft olika idéer så har det lett till nya innovationer som till exempel uppfinningen om telefonen."

Viola och Harald från Partille:

"Det handlar om stora filosofiska strömningar genom världshistorien som bland annat upplysningen men också vår uppfattning om universum."


Lennart från Göteborg:

"Historia handlar om att man beskriver en speciell tid. Idéhistoria är då när man beskriver de idéer människan haft genom tiderna. När man om 100 år ska beskriva den tid vi lever i nu så kanske man tar upp de idéer vi idag har kring till exempel hållbarhet."Jan från Bohus Malmön:

"Idéhistoria tror jag är inriktat på olika idéströmningar. Det kan handla om livsfilosofi, religion, livsåskådningar med mera."