• LEDARE

Välkommen till Idé!


Titelsidan till verket Novum Organum (1620) hålls ofta fram som en symbol för Francis Bacons filosofiska projekt. Den föreställer ett stort segelfartyg på väg mot horisonten i fjärran, där det sakta men säkert lägger de två stora Herkuleskolonnerna bakom sig. Längst ner på bilden ser vi orden ”Multi petransibut et augebitur scientia” som är hämtade från Daniel 12:4 i Gamla Testamentet, ”Många kommer att avfalla, men kunskapen skall tillta.” Boksidan ska symbolisera hur ny kunskap spränger ramarna för den värld som är grundad på antikens texter.


Som idéhistoriestudent blir man tränad i att förstå hur kontingent det mänskliga tänkandet är, hur mänskliga föreställningar är vävda samman med de kontexter som de alltid och oundvikligen är en del av. Forntidens tänkande kan framstå så främmande eller så igenkännbart att man tvingas ifrågasätta egna övertygelser. Samtidigt blir man medveten om omöjligheten i att överkomma dem, att man själv är en del av historiciteten. Som idéhistoriestudent kan man växla mellan upplevelsen av att äntligen ha hittat likasinnade och att upplösas. För ett ögonblick kan man förlora tron på sin förmåga att resonera individuellt. Herkuleskolonnerna kan alltså verka tunga och betungande, men samtidigt vara frigörande att vända ryggen till.


Från och med januari 2021 har redaktionen i studenttidskriften Idé arbetat fram en ny kanal för idéhistoriskt tänkande i Sverige. Det är en stor glädje att kunna presentera den nya webbsidan och de första artiklarna som publiceras hos oss ett knappt halvår efter att idén föddes. Studenterna och skribenterna Michael Støen, Filippa Kindblom, Faris Devic, Malin Svensson, Johannes Malmgren, Hugo Solding, Karl Alfredsson och Julia Nyberg har bidragit med texter som spänner över ett brett fält av teman och förhållningssätt. De mer etablerade idéhistorikerna Sven-Eric Liedman och Anton Jansson har bidragit med texter som beskriver ämnet idéhistoria ur deras perspektiv. Alma Klingberg, Jonas Gustavsson, Julia Nyberg och Ella Ekström har gjort unika illustrationer som hänger ihop med texterna. Vi är mycket stolta över hur alla dessa representerar Idé:s första utgivning. Vi vill också rikta ett stort tack till Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion vid Göteborgs Universitet, samt Paul och Marie Berghaus donationsfond för ekonomiskt stöd.


En idéhistorisk studenttidskrift fyller ett tomrum vi inte riktigt visste fanns innan vi började detta projekt. Kanske kan inte en studenttidskrift värderas enligt ett baconskt program, och det är väl inte helt säkert om vi lägger några Herkuleskolonner bakom oss i och med starten av Idé. Tidskrift för idéhistoria. Ändå tror vi att tidskriften har stor potential.


Som studenttidskrift hoppas vi att vi kan vara ett första möte för studenter som precis har börjat sina studier. För vad är egentligen idéhistoria? Hur kan en idéhistorisk text se ut när man fortfarande studerar ämnet? Samtidigt önskar vi att erbjuda en plattform också för idéhistoriker som har längre erfarenhet. Vi hoppas att tidskriften skall kunna bli en mötesplats för människor med intresse för idéhistoria på olika nivåer, och vi tror att ett samarbete på tvärs över olika kompetens- och intresseområden kan stärka det idéhistoriska samtalet. Därför vill vi inte bara vara en intellektuell mötesplats på ett skriftligt plan, utan också vara värdar för events där människor med idéhistoria som gemensam nämnare kan samlas. För en framtid utan pandemi planerar vi debatter, studentföreläsningar, gästföredrag, filmvisningar, eller bara helt opretentiösa pubrundor.


Syftet med Idé. Tidskrift för idéhistoria är att visa på hur stor bredden i det idéhistoriska tänkandet kan vara – och därmed öka intresset för idéhistoria som ämne och perspektiv. Och då är vi tillbaka till Bacon. Lite tidigare, i Redargutio philosophicarum (1607–08), jämför Bacon uppfostran av vad han kallar ”sina söner” med en vandring i ett porträttgalleri. Porträtten avbildar ”de gamla” – antikens tänkare. Här vandrar sönerna omkring och betraktar bilderna. Ganska snart upptäcker de att något är underligt, som om det fanns en gardin, en slöja, mellan dem själva och en del av galleriet de inte har tillgång till. Men Bacon kan försäkra: Bakom gardinen ligger ”antikens hemligheter”.


Kanske finns det en slöja mellan idéhistoriestudenterna och idéhistorielärarna som en studenttidskrift kan bidra med att göra mera genomskinlig. Och kanske finns det några hemligheter i det idéhistoriska tänkandet som bara en studenttidskrift kan lyfta fram.


God läsning!


Redaktionen i Idé

Maj 2021